Cuối cùng thì Tumblr cũng về tay WordPress #blogging https://t.co/DWWKCrXkdb https://t.co/sQwr7lp2S7

Blog Tiếp Thị Liên Kết vừa cho phép Ngan Son đăng một trạng thái tweet như sau:

https://platform.twitter.com/widgets.js

Bài này được công bố vào August 13, 2019 at 03:06PM
Bài viết được trích dẫn lại trên NganSon Blogger.
Nguồn tham khảo: @NganSonIM