Trong cuộc sống chắc chắn có rất nhiều điều không vừa ý bạn, khiến bạn nản lòng, khiến bạn mệt mỏi.… https://t.co/MdK3isR3ne

//platform.twitter.com/widgets.js
from Twitter https://twitter.com/ngansonim

October 19, 2017 at 06:20PM
via Ngan Son Media on Weebly